GINSTHAMMAR

consulting

Handledning - Föreläsning - coaching - utbildning

autism utbildning och NPF, metodstöd/coaching

För att få en förståelse i och hur det fungerar för personer med olika diagnoser behöver man kunskap. Alla har rätt att bli behandlade med respekt och få ett meningsfullt liv. Vi arbetar efter personens resurser och stärker dem. Med stöd av rätt metod och rätt bemötande så kommer vi långt! 

Lyssna på #OLIKAÄRBÄST

Olika är bäst

Lyssna på podden #Olikaärbäst med programledarna Jonas Wiman och Anna Ginsthammar.

En podd om olikheter och likheter att fördomar inte behövs, alla är lika mycket värda!Allas lika rätt i samhället vem du än är. Med skratt och humor och kärlek kommer vi att ta upp ämnen. 

Hej

Jag heter Anna Ginsthammar.  Jag föreläser ,handleder och coachar i olika metoder för att skapa förståelse för personer med olika funktionsvariationer. Jag är utbildad inom autism och neuropsykiatri samt juridik och de pedagogiker som ger människor rätt förutsättningar för att alla ska få sina individuella rättigheter hörda. Jag har mångårig erfarenhet genom arbete inom socialttjänst och arbete med människor med olika funktionsvariationer. Jag är även mamma till en underbar människa på 22 år inom neuropsykiatri så även lärd från insidan hur det fungerar.  

våra tjänster

Vi skräddarsyr utbildning och föreläsning om autism efter era utbildnings behov.

autism utbildning

Föreläsningar i NPF

Vi erbjuder föreläsningar att vara mamma till en son med NPF och vår resa för att övervinna alla de hinder som uppstår och att visa att det är en superkraft! Vi erbjuder även föreläsningar inom Tydligörande Pedagogik, Lågaffektivt bemötande, Supported Employment

Handledningar & Coaching

Vi erbjuder handledning och coaching i Tydligörande pedagogik Lågaffektivt bemötande och Supported Employment .
Vi syr ihop det er verksamhet har behov av !

Autism utbildning

Vi erbjuder olika utbildningspaket inom autism utbildningar, Supported Employment , tydliggörande pedagogik och Lågaffektivt bemötande.

Supported Employment

Supported Employment (SE) är en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målet är att de ska stöttas i att finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Insatsen syftar till att ge individen stöd och vägledning i att finna och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Grundtanken är att alla människor med funktionsnedsättning kan arbeta på den öppna arbetsmarknaden om de bara hittar rätt arbete och rätt arbetsplats.

Tydliggörande Pedagogik

Individuellt anpassad tydliggörande pedagogik ska användas för att förbereda personen inom autism och intellektuell funktionsnedsättning för att ge förutsägbarhet och förståelse för det dagliga livet och aktiviteter och händelser för att undvika osäkerhet och frustration som kan leda till utmanande beteende.

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande ska användas i bemötandet av personer med bristande förmåga till affektreglering för att i stunden förebygga eller minska utmanande beteende. Hur arbetar vi med bemötande av personer med olika funktionsvariationer, hur förstår vi varför man agerar som man gör. -Hur gör vi att för att hantera av svåra situationer utan att trappa upp konflikter -Varför behövs utvärdering -Hur gör vi en förändring så att det inte händer igen

Kontakta oss